Whatsapp ons 06 38 73 03 50 irma@infraroodscreening.com

Rapport

Het rapport van je screening, inclusief de beelden, krijg je per mail toegestuurd. Het officiële rapport is in het Engels opgesteld, maar je thermograaf zal er ook een Nederlandse vertaling van maken en uiteraard telefonisch toelichten wat de uitslag is. Onze thermografen nemen tijdens een belafspraak het gehele rapport met je door, zo weet je precies wat de uitslag is. Anders dan bij een mammogram (waarbij je een uitslag krijgt die wel of niet goed is) krijg je bij ons een uitslag die geen, weinig, gemiddeld of hoog risico aangeeft. Aan de hand van deze uitslag zijn er vaak preventieve stappen te nemen ten aanzien van je borstgezondheid. Mocht de uitslag twijfelachtig of ernstig lijken, verwijzen wij je door naar je eigen (huis)arts. Dit hoeft geen directe reden voor paniek te zijn, maar het is belangrijk om, als er iets verdachts gezien is, dit verder te laten onderzoeken.

Follow up 

Wij maken na 3 of na 6 maanden een tweede screening. De reden dat we dit doen is om te weten of bepaalde patronen bij je horen of een risico inhouden. We noemen deze twee screening momenten een nulmeting. Na deze zogenaamde nulmeting kunt je er voor kiezen jaarlijks of twee-jaarlijks terug te komen, uiteraard mede afhankelijk van de uitslag.

 

Samenvatting van de rapportage:

 • Rapportage door ervaren en gecertificeerde artsen met vele jaren ervaring.
 • Rapportage mogelijk over alle lichaamsdelen.
 • Temperatuurvergelijkingen vanuit diverse posities/beelden bekeken.
 • Herkenning van verdachte lichamelijke veranderingen in het patroon.
 • Onbegrepen klachten zichtbaar maken.
 • Ontstekingen.
 •  Aandacht voor verdachte patronen in de verandering van temperatuur wanneer deze betrekking hebben op:
  Hart- en bloedvaten
  Sinussen (bijholten) en allergieën
  Schildklier
  Borstweefsel
  Ingewanden
  Gebit
  Spieren en skelet (verwondingen/stress)
 • Advies voor verdere klinische evaluatie.
 • Aanbevelingen voor de follow-up.