Whatsapp ons 06 38 73 03 50 irma@infraroodscreening.com

Steeds meer vrouwen vragen zich af of een mammografie wel het juiste middel is om borstkanker in een vroeg stadium op te kunnen sporen. Mammografie wordt door veel vrouwen ervaren als een zeer pijnlijk en vrouwonvriendelijk onderzoek. Natuurlijk zijn er nog een aantal andere methodes zoals MRI, echografie en zelfonderzoek die gebruikt kunnen worden voor het monitoren van de borstgezondheid, elk van deze onderzoeken heeft sterke en zwakke punten. 

Het grote verschil tussen een mammografie en medische thermografie is dat thermografie fysiologisch kijkt en dat doet mammografie niet, die kijkt anatomisch. Als er een anatomische verandering is ontstaan in de borsten (bijv. een cyste) dan moet er fysiologisch een abnormaal proces aan vooraf gegaan zijn. 

Het is dus prima om te kiezen voor infraroodscreening omdat je dan pas echt pro actief aan de gezondheid van je borsten kunt werken. Met mammografie is dit niet mogelijk omdat de verandering dan al aanwezig is, dus dan kun je alleen nog maar curatief ingrijpen

Medische thermografie is geen vervanging voor mammografie. Wij kijken anders en bij twijfel zullen wij u doorverwijzen voor nader onderzoek

Er zijn 3 gradaties die we aanhouden, laag (niks te zien) medium (twijfel, blijf het volgen en kom over enkele maanden nogmaals terug en volg de gegeven gezondheidsadviezen op) en hoog (hier wordt u met rapport doorverwezen voor nader onderzoek..