Whatsapp ons 06 38 73 03 50 irma@infraroodscreening.com
Is medische thermografie een vervanging voor mammografie? Wat is het verschil?

Een thermografisch onderzoek is een heel ander soort onderzoek dan een mammografie! Hieronder staan de voornaamste verschillen:

Het verschil tussen thermografie en mammografie laat zich het beste als volgt omschrijven: Iedere aandoening of ziekte maakt in principe zes stages door (dit is ooit beschreven door dr. Reckeweg). Stage 1 is op zich onschuldig, een kuchje bijvoorbeeld; meestal gaat dit wel weer over. Echter wanneer stage 6 is bereikt, betekent dit onomkeerbaar de dood… Daar tussenin is het belangrijk om alert te zijn. Als we niet naar ons lichaam en de signalen luisteren vanaf stage 2, dan kunnen ook andere systemen van ons lichaam bij de oorspronkelijk onschuldige aandoening betrokken raken.
Mammografie kijkt mee in stage 4: hiermee wordt alleen gezocht naar een tumor, cyste of knobbel. Maar dan ís er dus al verandering in het weefsel! Deze verandering heeft plaatsgevonden in de voorgaande stages (een proces van vaak jaren). Met andere woorden: mammografie kijkt alleen mee in de anatomie, er is dan dus al een afwijking in het weefsel.
Thermografie kijkt al mee in stage 2, op het gebied van de fysiologie. Een tumor of andere knobbel ontstaat niet vanuit het niets, daar gaat een jarenlang proces aan vooraf waarin het lichaam diverse signalen afgeeft die met thermografie wel te zien zijn (fysiologisch gebied) en nog niet altijd met mammografie (anatomisch gebied). Wij kijken dus naar veranderende lichamelijke processen. In deze fase zien we processen die abnormaal verlopen, en die eventueel een risico vormen op ‘ontsporingen’ in de anatomie. Onze artsen kunnen van deze afwijkingen zeggen of deze een laag, gemiddeld of hoog niveau van zorg hebben.

Thermografie én mammografie zijn, goed beschouwd, beiden geen echte kankeronderzoeken. Wanneer er verdachte plekjes gezien worden bij mammografie, of een hoog niveau van zorg bij thermografie, word je sowieso doorverwezen voor verder onderzoek. Pas wanneer er een punctie of een biopt wordt genomen, is met zekerheid te zeggen of het kanker betreft. 

Thermografie is pijnloos en er komt geen straling aan te pas. Mammografie kan pijnlijk zijn vanwege de druk op de borsten; Bij mammografie wordt röntgenstraling gebruikt.

Thermografie is goed bekeken preventiever dan mammografie: er kunnen (vaak) nog niet-invasieve en acties ondernomen worden om de borsten weer gezonder te krijgen. Omdat wij het fysiologisch in beeld brengen en er dan nog niet altijd een anatomische verandering is.
Bij een mammografie wordt gezocht naar een knobbel of tumor. Als die gevonden wordt, dan is hij er al, een anatomische verandering dus. Dit is minder preventief. En daarbij is ook vaak relatief drastisch ingrijpen noodzakelijk (als inderdaad kanker wordt geconstateerd: vaak operatie, chemo en/of bestralingen). 

Medische thermografie is geschikt voor alle vrouwen met volwassen borsten. Aanbevolen wordt te beginnen vanaf 30 jaar. Wachten op de oproep van het RIVM voor een mammografie (die elke Nederlandse vrouw krijgt vanaf 50 jaar) is ook om díe reden veel minder preventief; het kan zelfs al erg laat zijn.

Mammografie kent ongeveer 30% vals-positieve uitslagen. Dat wil zeggen dat er een knobbel wordt gevonden (en behandeld) die nooit tot klachten geleid zou hebben.
Thermografie kent het verschijnsel vals-positief niet. Als iemand met een hoog risiconiveau doorgestuurd wordt voor (liefst) een echogram, dan kan het zijn dat er niets gevonden wordt; stage 4 is dus nog (lang) niet bereikt. Thermisch gezien is er echter wel degelijk een veranderende fysiologie en zijn er mogelijk ontstekingen of gestagneerde lymfe die aangepakt moeten worden.

Mammografisch onderzoek kan niet goed gedaan worden bij jonge vrouwen en bij vrouwen met veel overgewicht. Die hebben namelijk over het algemeen dicht borstklierweefsel, waardoor bij deze vrouwen 50% van de echte kankers gemist wordt. (Door het dichte weefsel zijn deze eenvoudigweg niet of niet goed te zien op het mammogram.)
Thermografie heeft geen enkel probleem met dicht borstklierweefsel; de foto’s zijn betrouwbaar.

Medische thermografie is meeromvattend. Medische thermografie geeft al in een vroeg stadium indicaties van fysiologische veranderingen in het lichaam aan. Fysiologische veranderingen gaan vooraf aan anatomische veranderingen waardoor het ook een zeer waardevolle bijdrage is aan preventie. Mammografie is een beeldvormende techniek die heel duidelijk anatomische veranderingen in beeld kan brengen. Als er veranderingen bij mammografie zichtbaar zijn is dit al in een laat stadium van de ziekte. Medische thermografie kijkt naar de fysiologische processen zoals ontstekingen. Die zijn eerder zichtbaar dan anatomische veranderingen. Afhankelijk van de uitkomst zullen wij je, ook bij twijfel, alsnog doorverwijzen voor verder onderzoek.

Kun je borstkanker zien met thermografie?

Nee. Goed beschouwd zijn thermografie én mammografie beiden geen echte kankeronderzoeken. Wanneer er verdachte plekjes gezien worden bij mammografie, of een hoog niveau van zorg bij thermografie, word je sowieso doorverwezen voor verder onderzoek. Pas wanneer er een punctie of een biopt wordt genomen, is met zekerheid te zeggen of het kanker betreft. 

Medische thermografie laat fysiologische veranderingen zien, die vooraf gaan aan anatomische veranderingen. Een eventuele tumor is al een anatomische verandering, met thermografie zien wij het proces wat aan het ontstaan van een tumor voorafgaat. Daarom werkt medische thermografie juist zo goed preventief! Als uit de beoordeling blijkt dat er redenen zijn voor verder onderzoek, verwijzen wij altijd door naar de (huis)arts.

Is thermografie geschikt voor vrouwen met borstimplantaten?

Thermografie is een veilige methode om borstonderzoek te doen, ook bij borstimplantaten. Wij raken niemand aan en er is geen straling. Omdat we de temperaturen meten aan de oppervlakte van de huid, is dit onderzoek hetzelfde als wanneer je geen implantaten hebt. We onderzoeken of er asymmetriëen zijn in temperaturen, of er patronen te zien zijn die opmerkelijk zijn. Dit wordt weergegeven in een rapport welke telefonisch met je besproken wordt, ongeveer 2 weken na het onderzoek.

We kunnen niets zeggen over of implantaten eventueel lekken. Daar is echografie meer geschikt voor.

Borstkanker.nl zegt: "Infrarood gaat niet diep genoeg om de juiste diagnose te stellen" Hoe zit dit?

Medische thermografie is gebaseerd op de meting van de temperatuur aan de oppervlakte van de huid. Onze ultragevoelige camera’s meten deze temperatuur millimeter voor millimeter en maken van al deze verschillende temperaturen kleurenbeelden van. Daarbij worden álle temperatuurverschillen gemeten; zelfs de verschillen kleiner dan 0,05°C. Onze camera’s hebben geen straling of golven, we gaan het lichaam dus niet ‘in’. “Diep genoeg gaan” zoals geschreven wordt, geeft dus aan dat de mensen die dit op de sites schrijven geen idee hebben hoe medische thermografie werkt. Dat is niet erg, we leggen het graag uit: 

Het lichaam zendt warmte uit tot zo’n 0,6 centimeter onder de huid. En dus heeft het ook geen zin om ‘diep’ te meten. Als er iets ongewoons aan de hand is in je lichaam, dan geeft dat specifieke probleem een seintje aan het centraal zenuwstelsel. Die zorgt vervolgens voor een herverdeling van bloed vanuit de huid. Daarmee wordt een plek soms ongewoon koud of warm. Juist die asymmetrie of abnormale temperatuur van dat gebied geeft aan dat er iets ongewoons aan de hand is. We meten dus de temperaturen aan de huid, maar door de relatie van het centraal zenuwstelsel en de huid is het mogelijk iets te zeggen over problemen die zich dieper in het lichaam af spelen. Een voorbeeld: Stel je hebt een maagzweer, dan is het niet zo dat de hitte in de maag naar de huid toe uitstraalt en de huid verwarmt. Dat kan immers niet (vanwege de 0,6 cm. ) De maag geeft een seintje aan het centraal zenuwstelsel die op zijn beurt zorgt voor een herverdeling van bloed (vanuit de huid) om de maag te kunnen helpen en helen.

Met andere woorden: de oppervlakte van de huid functioneert als televisiescherm waar informatie kan worden afgelezen tussen verschillende lichamelijke processen. Met behulp van de infraroodcamera wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt, waarna deze geïnterpreteerd kan worden. Uiteraard gebruiken wij hiervoor de beste, meest geavanceerde software en Flir camera.

Zijn er beperkingen bij medische thermografie?

Nee. Medische thermografie kent geen beperkingen, zelfs niet in het geval van een groter dan gemiddelde cupmaat of wanneer er sprake is van een amputatie. Het is geschikt voor vrouwen die een borstverkleining of -vergroting hebben gehad of implantaten hebben. Doordat er geen contact is tussen de borst en de camera is dit volstrekt pijnloos, dus zeer geschikt voor vrouwen met ontstoken, gevoelige of zelfs pijnlijke borsten. Medische thermografie is geschikt voor mannen en vrouwen. Je kunt ook bijvoorbeeld onbegrepen klachten, rugklachten, gebitsklachten, pijnklachten etc. in beeld laten brengen.  Je krijgt ongeveer 2 weken na de screening een rapport van onze arts en hiermee kun je wanneer gewenst in overleg treden met je eigen arts. Wij maken zelf de uitzondering dat wij eventuele klachten met betrekking tot de prostaat niet in beeld brengen, omdat dit een ingewikkeld thermografisch onderzoek betreft, welke beter door een arts kan worden uitgevoerd.

Door wie wordt het thermogram beoordeeld?

Onze ervaren thermografen bespreken en noteren uitgebreid je anamnese en maken de infrarood foto’s. Dit wordt allemaal via een beveiligde internetverbinding naar de arts gestuurd. Na ongeveer twee weken krijgt de thermograaf het rapport toegezonden van de arts. Dit rapport wordt per e-mail verstuurd, inclusief de foto’s en daarna telefonisch met onze thermograaf besproken. Indien er afwijkingen worden gevonden verwijzen wij je door naar je eigen (huis)arts voor eventueel vervolgonderzoek.

Wie krijgt het rapport?

Het rapport is van jou persoonlijk. Jij als cliënt kan zelf bepalen of je dit rapport aan je behandelend arts of therapeut toont.

Overige toepassingen en mogelijkheden

Met medische thermografie is het heel goed mogelijk om naast ontstekingen ook onbegrepen klachten in beeld te brengen. Denk bij ontstekingen bijvoorbeeld aan niet succesvol uitgevoerde wortelkanaalbehandelingen, lymfestagnatie of ontstoken bloedvaten. Daarnaast zijn een hypo of hyper functie van de schildklier, rugklachten en spijsverteringsproblemen vaak te zien en is vaak te herleiden waar het vandaan komt. Een veel voorkomende uitslag is bijvoorbeeld stress door een te hoog cortisol gehalte in het lichaam. Dit wordt uiteraard in het artsenverslag beschreven. 

Er komt geen (röntgen) straling vrij bij infraroodscreening. Infraroodscreening detecteert uitsluitend de warmte die wordt afgegeven door het lichaam.

 

 

Een infraroodscreening duurt meestal 30-45 min. Neem alsjeblieft de voorbereiding betreffende de verschillende soorten screenings op deze pagina in acht!

 

 

Infraroodscreening wordt niet (geheel) vergoed door de verzekeraars, soms wel gedeeltelijk. Daarom adviseren wij altijd de rekening in te sturen.